top of page

Privacy Statement

 

Studio Wetenschap, gevestigd in Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.  

 

Jouw persoonsgegevens worden door Studio Wetenschap verwerkt wanneer je gebruik maakt van de diensten en/of wanneer je deze gegevens zelf verstrekt aan Studio Wetenschap.

 

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens zoals je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Studio Wetenschap ontvangt deze gegevens van jou, bijvoorbeeld wanneer je de website bezoekt, het contactformulier op de website invult, een email stuurt of belt/appt/sms’t.

Van wie verwerkt Studio Wetenschap persoonsgegevens?

Studio Wetenschap verwerkt persoonsgegevens van iedere persoon waar contact mee is en/of die de website bezoekt.

 

Waar gebruikt Studio Wetenschap je persoonsgegevens voor?

Studio Wetenschap verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening van Studio Wetenschap uit te kunnen voeren;

 • om je te kunnen informeren over wijzigingen van de diensten en producten;

 • om je de mogelijkheid te bieden een account te maken wanneer je een reactie wilt achterlaten in het blog;

 • om het aanbod van producten, diensten en content af te stemmen op jouw voorkeuren;

 • voor het afhandelen van een betaling;

 • voor het verzenden van een nieuwsbrief;

 • of omdat hier een wettelijke verplichting voor is.

 

Welke persoonsgegevens verwerkt Studio Wetenschap?

In verband met bovenstaande doelen verwerkt Studio Wetenschap de volgende persoonsgegevens: 

 • voor- en achternaam, 

 • geslacht,

 • adresgegevens, 

 • telefoonnummer, 

 • e-mailadres, 

 • bankrekeningnummer

 

Daarnaast worden gegevens verwerkt die door jou actief aan Studio Wetenschap verstrekt worden.

 

Verwerkt Studio Wetenschap bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens?

Studio Wetenschap verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens.

 

De website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Studio Wetenschap kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is en raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. 

 

Als je ervan overtuigd bent dat Studio Wetenschap zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op. De gegevens zullen dan worden verwijderd.

 

Hoe lang bewaart Studio Wetenschap persoonsgegevens?

Studio Wetenschap bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk, maximaal 5 jaar na het laatste contact met Studio Wetenschap en/of bezoek aan de website, om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

 

Deelt Studio Wetenschap persoonsgegevens met derden?

Studio Wetenschap verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Studio Wetenschap verkoopt jouw gegevens niet aan derden.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken

Studio Wetenschap gebruikt alleen technische, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy.

 

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die worden gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan hiermee de website worden geoptimaliseerd.

 

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

 

Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Studio Wetenschap en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je een verzoek kan indienen om jouw persoonsgegevens die bij Studio Wetenschap bekend zijn in een computerbestand naar jou te sturen.

 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering en gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar liza@studiowetenschap.nl

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraagt Studio Wetenschap jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Let op: maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Studio Wetenschap reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. 

 

Studio Wetenschap wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe beveiligd Studio Wetenschap persoonsgegevens?

Studio Wetenschap neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op.

 

Links

Op de website van Studio Wetenschap kunnen links naar andere websites staan. Studio Wetenschap is niet verantwoordelijk voor de inhoud of de privacybescherming van deze websites en adviseert je dan ook om altijd het privacy statement van de betreffende website te lezen.

Wijzigingen aan deze privacy statement

Studio Wetenschap kan dit privacy statement zo nu en dan bijwerken. Een grote verandering in dit privacy statement zal op de website worden vermeld.

 

De laatste wijziging was op 14 mei 2021.

bottom of page