top of page
  • Foto van schrijverLiza

Aan het woord: Barbara Braams ontving een NWA-Wetenschapscommunicatie beurs

De roep om kennis te delen met een breed publiek wordt steeds luider. Maar waar haal je als wetenschapper de tijd en de middelen vandaan om dat ook daadwerkelijk te doen? Wetenschapscommunicatie raakt vaak verdrongen door onderzoek, onderwijs, beursaanvragen en managementtaken. Gelukkig lijkt hier langzaam verandering in te komen, mede dankzij de ‘NWA-wetenschapscommunicatie’ beurs die vorig jaar in het leven werd geroepen.


Het doel van deze beurs is wetenschappers stimuleren om zich in te zetten voor wetenschapscommunicatie en in het bijzonder zich te richten op doelgroepen die niet vanzelfsprekend met wetenschap in aanraking komen. Vorig jaar werden van de 117 aanvragen 16 projecten gehonoreerd. Ook het project van Barbara Braams (Vrije Universiteit Amsterdam) en collega Lennart de Groot (Universiteit Utrecht) werd gehonoreerd. De onderzoekers ontvingen 50.000,- euro voor hun project waarmee ze basisschoolkinderen kennis willen laten maken met wetenschap.


Ik wilde er meer van weten en stelde Barbara een aantal vragen over het project.


Kun je wat meer vertellen over het project?


‘Met ons project willen we kinderen uit groep 6 enthousiasmeren voor wetenschap. We richten ons daarbij niet zozeer op wetenschappelijke kennis, maar meer op wetenschap in algemene zin. Kinderen zijn van nature nieuwsgierig en met ons project spelen we daar op verschillende manier op in. Zo hebben we een speciaal lespakket ontwikkeld gericht op wetenschappelijke vaardigheden. Met dit lespakket kunnen docenten de kinderen kennis laten maken met allerlei aspecten van wetenschap. Ze leren bijvoorbeeld wat een goede onderzoeksvraag is en hoe ze een informatiebron op betrouwbaarheid kunnen beoordelen.


“Kinderen zijn van nature nieuwsgierig en met ons project spelen we daar op verschillende manieren op in.”

‘Ook organiseren we vanaf november dit jaar verschillende ‘Hoe?Zo! shows’. In deze shows mogen kinderen ter plekke vragen stellen aan een team van onderzoekers. Dat kunnen heel uiteenlopende vragen zijn. Van ‘Waarom slapen tijgers zoveel?’ tot ‘Hoe werkt het versturen van een sms’je?’. Het team van onderzoekers dat antwoord geeft op deze vragen bestaat uit promovendi met verschillende wetenschappelijke achtergronden. Zij zullen proberen aan de hand van attributen de vragen van de kinderen te beantwoorden. Is het antwoord duidelijk voor het publiek en het is op een leuke manier uitgelegd? Dan krijgen de onderzoekers een punt. Zo creëren we een beetje een wedstrijdelement en motiveren we de onderzoekers om hun antwoord zo begrijpelijk mogelijk te maken voor kinderen.


Enthousiaste reacties tijdens de Hoe?Zo! Show die eerder al plaatsvond tijdens het Weekend van de Wetenschap, 2019

‘Met de ‘Hoe?Zo! shows’ willen we dus niet alleen kinderen enthousiasmeren voor wetenschap, maar stimuleren we tegelijkertijd ook promovendi om op een toegankelijke manier kennis te delen met kinderen. Daar trainen we de onderzoekers trouwens uitgebreid in voordat ze aan een show meedoen.’


Waarom vind je het belangrijk om je op deze doelgroep te richten?


‘Ik vind het belangrijk dat zoveel mogelijk kinderen kennismaken met wetenschap. Juist op de basisschool kunnen we kinderen bereiken met diverse achtergronden, dus ook kinderen die van huis uit niet met wetenschap in aanraking komen. Daarnaast is dit een leeftijd waarop veel kinderen hun eigen smartphone krijgen en wordt het belangrijker dat ze weten hoe ze online informatie op betrouwbaarheid moeten beoordelen.'


Heb je tips voor wetenschappers die overwegen dit jaar een aanvraag in te dienen?


‘Ik denk dat het belangrijk is dat het nut van het wetenschapscommunicatie-plan voor een breed publiek helder is. De beoordelingscommissie van de NWA-wetenschapscommunicatie beurs bestaat niet alleen uit wetenschappers, maar ook uit mensen buiten de wetenschap. Het is daarom aan te raden het plan om zo’n manier te schrijven dat het ook te begrijpen is voor een publiek dat niet bekend is met wetenschappelijk onderzoek. Verder denk ik dat het helpt als het project vakgebied-overstijgend is en dat de doelgroep echt actief opgezocht en betrokken wordt tijdens de uitvoering van het project.’


Ben jij wetenschapper en zou je graag meer willen doen met het delen van wetenschappelijke kennis met een algemeen publiek? Check dan de website van NWO voor de details van de aanstaande call. En zoek je een samenwerkingspartner die kan helpen bij het ontwikkelen van een innovatief plan voor wetenschapscommunicatie? Dan denk ik graag met je mee!

204 weergaven

Comments


bottom of page