top of page
  • Foto van schrijverLiza

Het belang van wetenschapscommunicatie: 5 redenen om je kennis te delen

Het is je wellicht niet ontgaan dat de laatste jaren steeds vaker gesproken wordt over ‘het belang van wetenschapscommunicatie’. Dat het belangrijk is om wetenschappelijke kennis met een breed publiek te delen, klinkt aannemelijk. Maar ik herinner me dat ik het als jonge wetenschapper best lastig vond om te verwoorden waaróm dat dan zo belangrijk is.


Nu ik een aantal jaar verder ben en me sinds kort fulltime op wetenschapscommunicatie richt, kan ik daar veel meer over zeggen. In deze blog deel ik vijf redenen waarom wetenschapscommunicatie zo belangrijk is.


1. Voor wat, hoort wat


Veel onderzoeksprojecten in Nederland worden gefinancierd met belastinggeld. Daarom zou je kunnen zeggen dat de maatschappij ook moet kunnen profiteren van de wetenschappelijke inzichten die uit die onderzoeksprojecten voortvloeien. Op zich een goede reden om te investeren in wetenschapscommunicatie. Al merkte ik dat dit voor mij als wetenschapper niet het meest inspirerende argument was om me in te zetten voor kennisdeling. Er zijn wat mij betreft belangrijkere redenen.


2. Kennisgelijkheid


Door wetenschappelijke kennis te delen met een breed publiek, krijgen ook mensen buiten de wetenschap de mogelijkheid wetenschappelijke kennis te benutten. Bijvoorbeeld als zij zich een mening willen vormen over de gezondheidszorg, de economie of het beleid ten aanzien van klimaatverandering. Door over hun onderzoek te communiceren geven wetenschappers een breed publiek toegang tot kennis. Zo draag je als wetenschapper bij aan ‘kennisgelijkheid’ of - anders gezegd - aan een democratisch proces van kennisdeling. Andersom, dus door kennis níet te delen, ontstaat er een steeds grotere kloof tussen wetenschappers en niet-wetenschappers, tussen ‘ingroup’ en ‘outgroup’. In een eerdere blog schreef ik al dat dit een situatie is die we niet zouden moeten accepteren.


3. Een andere kijk op onderzoek


Misschien een minder voor de hand liggende reden, maar actieve kennisdeling met een breed publiek kan nieuwe inzichten opleveren. Vragen of opmerkingen van een publiek dat buiten de wetenschap staat, kunnen namelijk een heel ander licht werpen op onderzoek dan vragen of suggesties van collega-wetenschappers. Tegelijkertijd kun je als wetenschapper de input van een breed publiek weer verwerken in een volgende publiekslezing of wetenschapsblog, waardoor je publiek zich sneller begrepen voelt en makkelijker jouw kennis tot zich kan nemen.


4. Inspiratie voor nieuwe generatie wetenschappers


Een vierde argument is dat actief naar buiten treden met wetenschappelijke kennis een nieuwe generatie kan inspireren om óók voor een carrière in de wetenschap te kiezen. Niet alleen help je daarmee als wetenschapper jonge mensen aan een toekomstperspectief, ook draag je bij aan continuïteit binnen de wetenschap.


5. Vaardigheden, zichtbaarheid en netwerk


Tot slot een reden die eigenlijk uit meerdere argumenten bestaat. Om te beginnen vraagt wetenschapscommunicatie richting een breed publiek vaak om een andere insteek van je wetenschappelijk verhaal. Juist het schaven aan dat verhaal en het zoeken naar een nieuwe invalshoek, geeft de mogelijkheid om ‘storytelling’- en presentatievaardigheden te ontwikkelen en te verbeteren. Ook kan actief naar buiten treden ervoor zorgen dat je vaker wordt gevraagd voor bijvoorbeeld publiekslezingen of -evenementen. Daarmee kun je je professioneel netwerk uitbreiden wat weer extra mogelijkheden opent tot samenwerking met wetenschappers of instellingen. Dit kan vervolgens weer leiden tot nieuwe ideeën voor onderzoek, misschien zelfs tot financiering daarvan en uiteindelijk tot nieuwe publicaties. De uitkomsten daarvan kan je weer delen met een breed publiek en… ga zo maar door.


Dit is slechts een greep uit redenen waarom het belangrijk is om te investeren in wetenschapscommunicatie. Heb jij aanvullingen of andere ideeën over waarom wetenschapscommunicatie belangrijk is? Laat het me weten!

853 weergaven

תגובות


bottom of page